برگزاری دوره تخصصی نمایش خلاق عروسکی

IMG 5460

در این دوره دانش آموزان بخشی از محتوای درسی کتب خود را در قالب نمایش عروسکی با روش های خلاقانه زیر نظر مربیان اجرا نموده که پس از تدوین در قالب کلیپ آموزشی دروس به مدارس ارائه می گردد.
گفتنی است کاظم رئوف معاون آموزشی و فناوری مجموعه و تنی چند از مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی از روند اجرایی این دوره بازدید به عمل آوردند.