دیدار معاون آموزشی و فناوری مجتمع سيدالشهدا(ع) با مدیر دبستان پسرانه پاسداران

IMG 5488

کاظم رئوف در جریان دیدار با محمد دهقانی زاده مدیر دبستان پسرانه واحد پاسداران به اهمیت فعالیت های آموزشی و تربیتی دانش آموزان و ایجاد روحیه خودباوری و تفکر خلاق تاکید کرد و با اشاره به نقش مدیران و معلمان در تعلیم و تربیت دانش آموزان اظهار داشت: علاوه بر آموزش مطالب کتب درسی توجه به مسائل تربیتی و پرورشی حائز اهمیت است؛ چرا که دانش آموزان در دنیای امروزی باید مهارت های لازم جهت ورود به جامعه را کسب کرده و سعی بر ایجاد روابط موفق و ارزشمند در راستای پیشرفت جامعه داشته باشند.