برگزاری جلسات نقد و بررسی کتب درس رایانه

photo5711521500

جلسات نقد و بررسی کتب درسی رایانه با حضور کاظم رئوف، معاون آموزشی و فناوری، مربیان کامپیوتر و تعدادی از همکاران مجموعه سیدالشهدا(ع) برگزار شد.
بازنگری، تغییر و به روز آوری مطالب و شیوه تدریس رایانه به کودکان از اهداف مهم این جلسات بود که مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است این جلسات از 14 الی 21 تیرماه آغاز و تا آخر تیرماه 1402 نیز ادامه خواهد داشت.