برگزاری سلسله جلسات معاون آموزشی و فناوری مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) با نمایندگان معلمین مقطع ابتدایی

IMG 5506

در این جلسات نمایندگان معلمین هرپایه تحصیلی به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل آموزشی و کتب درسی پرداخته و سیاست های کلی مجموعه در موضوعات آموزشی در سال تحصیلی 1403_1402 مورد بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است معلمان هر پایه تحصیلی به بیان ایده های خلاقانه جهت آموزش هدفمند و یادگیری بهتر دانش آموزان پرداختند.
یکسان سازی “جزوه و نمونه سوال حجره” و “لوازم تحریر” دانش آموزان از مباحث مطروحه در این نشست بود.
گفتنی است که این سلسله جلسات از خردادماه، آغاز و جمع بندی جلسات نیز 17 الی 21 تیرماه برگزار شد.