«سنجش»، «پایش» و «ارتقای کیفیت»مولفه های موثر در تحقیق و توسعه مدارس است

IMG 5653.jpg5

محمود امانی طهرانی در نشست با مدیران مدارس حضرت سیدالشهدا(ع) و کارشناسان دفتر مرکزی گفت: مدیران امروزی باید بخش زیادی از تمرکز خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند؛ چراکه این تحقیق و توسعه است که به بقای مدارس در عصر جدید فناوری کمک می کند.
امانی ضمن توجه به ایجاد و توسعه بخش تحقیق و توسعه، خاطرنشان کرد: در این مسئله مهم باید سنجش، پایش و ارتقای مداوم کیفیت به عنوان یکی از فرایندهای جاری و عادی مدارس باشد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به شرایط بررسی داده ها در بخش سنجش تحقیق و توسعه اظهارداشت: ارزشمندی، اعتبار و پرشمار بودن داده ها برای نتیجه گیری درست فرایند تحقیق حائز اهمیت است؛ بنابراین داده ای را مورد سنجش قرار میدهیم که از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار باشد.
وی در پایان گفت: مدرسه ای را موفق میدانیم که دانش اموزان پس از اتمام سال تحصیلی، قدردان آن باشند؛ در این صورت است که مدرسه به بخشی از اهداف مهم خود رسیده است.