شورای هم اندیشی دبیران مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع) برگزار شد

IMG 6278

به منظور استفاده از نظرات تربیتی و تعلیمی نشستی صمیمانه با حضور مدیران، دبیران، مشاورین و معاونین دبیرستان های دوره اول و دوم در کانون فرهنگی و تربیتی حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار گردید.
دکتر علیرضا خراطها مشاور تحصیلی ضمن اشاره به اهمیت و خصوصیات ارزشیابی گفت: ارزشیابی باید متناسب با اهداف آموزشی و کتاب های درسی باشد و نباید در قالب معمول آزمون های کتبی و هماهنگ محدود شود.
شایان ذکر است در پایان این نشست، کارگروه‌های آموزشی به تفکیک رشته و رده شغلی تشکیل شده و هر گروه به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات آموزشی و چالش های موجود در مدرسه پرداختند.