مسابقه کتابخوانی ، کتاب ماه آبان( لطفا خانم سیاستمداری باشید)

1 280x280 copy 1

معاونت تربیتی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا (ع) ، کتاب (لطفا خانم سیاستمداری باشید ) را به عنوان کتاب ماه آبان انتخاب نموده است . در این کتاب می خوانیم : هر زنی دوست دارد همسرش تنها مال او باشد و قلب شوهرش را تصاحب کند اینجاست که سیاست زنانه لازمه بدست آوردن عشق مردان می شود . سیاست به معنای بد ذات بودن نیست معتقدیم خانم باید از قدرت زنانگی و سیاست خودش استفاده کند نه نیش زبانش... اولیا دانش آموزان تا 15 آذر ماه فرصت دارند با تهیه این کتاب در این مسابقه شرکت نموده و پاسخ سوالات خود را به صورت یه عدد ده رقمی به شماره 093972809333 ارسال نمایند.