پویش معرفی کتاب ( کتاب محبوب من )

0125 1

به مناسبت شروع هفته كتاب و به منظور تعامل و آشنايي بيشتر دانش آموزان با كتاب، كتاب خواني و كتابخانه پویشی تحت عنوان کتاب محبوب من از تاریخ 24 آبان ماه لغایت 15 آذر ماه 1402 برگزار می گردد. شاخص های معرفی این پویش : اولین کتابی که خوانده ام، بهترین و تاثیرگذارترین کتابی که خوانده ام، کتابی که با موضوع غزه یا فلسطین خوانده ام ، بهترین یا اولین کتابی که هدیه گرفته ام،زیباترین کتابی که برایم خوانده اند. جامعه هدف: والدین ، دانش آموزان کادر و کتابداران مدارس هستند.