پویش تصویر سازی حی علی الفلاح

0128 2

پويش تصوير سازي از عبارت (حي علي الفلاح) با هدف ترويج فرهنگ نماز بويژه نماز اول وقت در مدارس آغاز شده است با توجه اهميت موضوع، جامعه هدف براي اين پويش اولياي دانش آموزان، معلمين و كادر مدارس در نظر گرفته شده اند. قالب ارائه آثار : خطاطی،نقاشی،طراحی،پوسترسازی و رسانه و فضای مجازی مهلت ارسال آثار : 22 آذر ماه 1402