تقدیر از کتابداران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد

IMG 7486

كتاب سبز ترين برگي است كه معرفت را به ارمغان مي آورد و دلها را به فروغ دانايي فروزان مي سازد. روز كتاب را فرصتی برشمردیم تا از زحمات و تلاش صادقانه كتابداران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی یزد كه در راستاي ترويج و گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني دانش آموزان تلاش مي نمايند تقدير شود. از اين رو همزمان با روز كتابدار 24 آبان جلسه اي با حضور كتابداران ساعت 12:30 برگزار گردید. در این جلسه معاونت پرورشی ضمن تقدیر از کتابداران به همیاری و همکاری برنامه های کتاب و کتابداری تاکید کرد.