با حضور نویسنده و شاعر مطرح یزدی جشن کتاب در دبستان دخترانه پاسداران برگزار شد

03 1

با حضور نویسنده و شاعر مطرح یزدی جشن کتاب در دبستان دخترانه پاسداران برگزار شد. در این مراسم برنامه های متنوع کتابخوانی و اهدا جوایز مسابقات کتابخوانی به دانش آموزان برگزار شد و خانم زینب غلامی شاعر و نویسنده مطرح یزدی روشهای کتابخوانی و نویسندگی را برای دانش آموزان بیان نمود.