برگزاری جلسه “بررسی سلامت روان دانش آموزان” با حضور مدیران مجتمع

IMG 7847

به منظور بررسی مسائل و مشکلات سلامت روان دانش آموزان جلسه ای با حضور مسعود صدیقی مدیر مرکز مشاوره امام حسین(ع) به هماهنگی کاظم رئوف قائم مقام مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا (ع) برگزار شد.
در این جلسه که تمام مدیران مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا (ع) حضور داشتند، آمار و داده های سلامت روان دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت . همچنین دکتر صدیقی به ارائه راهکارها و راه حل های موجود در مواجهه با دانش آموزان و کودکان آسیب دیده ارائه کرد.