مسابقه کتابخوانی ، کتاب ماه آذر( خاطرات یک فرشته)

با توجه ایام عزاداری خانم فاطمه زهرا (س)معاونت تربیتی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا (ع) ، کتاب (خاطرات یک فرشته ) را به عنوان کتاب ماه آذرانتخاب نموده است . کتاب خاطرات یک فرشته داستا ن زندگی حضرت زهرا (س) از قبل از تولد تا تولد، مرگ مادر، ازدواج و فوت پدر و تا بعد از شهادت آن مظلومه را توسط یک فرشته روایت می‌کند در این کتاب می خوانیم: طوبی قدم‌هایش را محکم برداشت. همین که پشت در رسید بهتر توانست صداها را بشنود، متوجه شد جمعیت زیادی پشت در ایستاده‌اند. ابتدا فرد عدوی را خطاب کرد و به او گفت: « به راستی تو آمده‌ای خانه مرا آتش بزنی؟» اولیا دانش آموزان تا 25 دی ماه فرصت دارند با تهیه این کتاب در این مسابقه شرکت نموده و پاسخ سوالات خود را به صورت یه عدد ده رقمی به شماره 09397289333 ارسال نمایند .