درخشش دانش آموزان دبستان دخترانه حضرت سیدالشهدا(ع) با کسب مدال طلا در مسابقات شنای مدارس

shena

حنانه ساعی و نیایش حسینی صفت از دانش آموزان دبستان حضرت سیدالشهدا(ع) واحد شهید چمران در مسابقات اوران تیم شنا مدارس دخترانه که توسط اداره ناحیه دو آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد، با کسب مدال های رنگارنگ خوش درخشیدند.
حنانه ساعی در ۳ ماده شنای ۱۰۰متر آزاد، شنای ۱۰۰متر قورباغه و شنای ۵۰مترکرال پشت بر سکوی قهرمانی مسابقات ایستاد و موفق به کسب مدال طلا شد. نیایش حسینی صفت نیز در ۲ ماده شنای ۵۰ متر آزاد با کسب مقام اول و مدال طلا و در رشته شنای ۱۰۰متر آزاد موفق به کسب مقام سوم و مدال برنز شد.