پذیرش مقالات طلاب حوزه علمیه حضرت سیدالشهدا(ع) دراولین کنفرانس علمی تخصصی نهج البلاغه

khabar

طلاب حوزه علمیه حضرت سیدالشهدا(ع) موفق به پذیرش مقاله دراولین کنفرانس علمی تخصصی نهج البلاغه شدند.

محدثه دشتی و سمیه کمری پناه از طلاب حوزه علمیه حضرت سیدالشهدا(ع) موفق به پذیرش مقالات در اولین کنفرانس علمی تخصصی نهج البلاغه با رویکرد "کار و تولید و نقش آن در تعالی جامعه"، دارای مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) شدند.
این کنفرانس علمی در تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای واحد یزد در شهر یزد با محور هایی نظیر فرهنگ کار، رویکرد به رفاه اجتماعی، علم، کار و آموزش های فنی و حرفه ای از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه و سایر موضوعات مرتبط با محوریت نهج البلاغه برگزار گردید.