پیام تسلیت علی اکبر رئوف مدیریت جامعه تعلیمات اسلامی یزد در خصوص شهادت رییس جمهور و هیات همراه:

2 رییسی

رئیسی محبوب ؛
مردم مداریش آسمانی
و کشور داریش اقتدار آفرین .
آنسان که :
ایران عزیز را جهانی و مقتدر کرد .
روح بزرگش معراجی و غریق رحمت های بی منتهای الهی باد .
جامعه تعلیمات اسلامی یزد
مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا ء ( ع )