شروع دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه آموزگاران، معاونین و مدیران مدارس مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع)

1

دوره های آموزش ضمن خدمت با حضور آموزگاران، معاونین و مدیران مدارس در محل کانون فرهنگی تربیتی مجتمع آموزشی حضرت سیدالشهدا(ع)برگزار شد.
این دوره های آموزشی از هفتم خردادماه آغاز و تا نیمه ی تیرماه ادامه دارد که با هدف دانش افزایی و همفکری آموزگاران در بخش های مختلف برگزار میشود.