جلسه ضمن خدمت اصول ارزشیابی و شیوه‌های نوین تدریس با حضور دکتر خسرو داوودی

photo 2024 07 10 14 00 30

جلسه ضمن خدمت اصول ارزشیابی و شیوه‌های نوین تدریس با حضور جناب آقای دکتر خسرو داوودی، مولف کتاب‌های ریاضی اول دبستان تا نهم، در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تیر برگزار شد. در این دوره سه روزه ابتدا اصول صحیح ارزشیابی کیفی توصیفی بیان شد و سپس در ادامه آموزگاران و معاونین دبستان و کودکستان با شیوه‌های تدریس ریاضی بر مبنای اهداف آموزشی کتاب درسی آشنا شدند.