«سنجش»، «پایش» و «ارتقای کیفیت»مولفه های موثر در تحقیق و توسعه مدارس است

IMG 5653.jpg5

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در نشست با مدیران مدارس و کارشناسان دفتر مرکزی از مولفه هایی چون سنجش، پایش و ارتقای کیفیت در بالا بردن سطح کیفی امر تحقیق و توسعه آموزشگاه های کارامد نام برد.