برگزاری پنجمین دوره مسابقه کتابخوانی خانواده

جدید

پنجمین دوره از سری مسابقات کتابخوانی خانواده از کتاب غلبه بر ایده آل گرایی منفی در حال برگزاری است. به دلیل درخواست کادر آموزشی مدارس و اولیاء دانش آموزان مهلت شرکت در مسابقه تا 30 فروردین ماه تمدید شد. والدین گرامی جهت شرکت در مسابقه می توانند کتاب و پاسخنامه را از مربیان و معاونین مدارس دریافت کنند و پاسخ های خود را با کد مدرسه به شماره 09397289333 ارسال نمایند.